ขอเชิญร่วมกิจกรรม DSKRU Open House 2023

ขอเชิญคุณครูและนักเรียน ระดับประถมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม DSKRU Open House 2023
“เปิดบ้านสาธิต 2566”
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
______________________________________
กิจกรรม DSKRU Open House 2023 “เปิดบ้านสาธิต 2566” มีทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร และ กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกๆ สำหรับน้อง ๆ พร้อมของรางวัลมากมาย
🏆รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภททีม 2 คน
2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 2 คน
3. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ประเภทบุคคล
4. การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ ประเภทบุคคล
5. การประกวดร้องเพลงสตริง ประเภทบุคคล
6. การแข่งขันทักษะทางกีฬา (เดาะบอล) ประเภทบุคคล
7. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ประเภทบุคคล
🏆รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ)
1. การแข่งขันการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีม 3 คน
2. การแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม 3 คน
3. การแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีม 3 คน
ลิงก์ลงทะเบียน (การแข่งขันบางรายการ รับจำนวนจำกัด)
* รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ย. 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน วันที่ 17 พ.ย. 2566
ลิงก์เอกสารรายละเอียดการแข่งขัน
🎯กิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อีกมากมาย เช่น เคมี…มี…อะไร / เทคโนโลยี / ไข่ลงรู / หุ่นยนต์สมองกล / ภาพพิมพ์เชือก / Hunter Games / สนุกกับแลปชีวะ / ภาษาไทยพาเพลิน / English Carnivals / สนุกกับสังคม / กีฬาพาสนุก ฯลฯ
❤️มาสนุกด้วยกันนะครับ
______________________________________________
📌สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมทาง inbox
034-534073 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
092-6740464 อ.นฤเบศ ผู้ประสานงาน


Leave a Reply

Your email address will not be published.