“สิ่งเล็กๆ ด้วยความห่วงใย”

                ❤️ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสภานักเรียน จึงติดตั้งกล่องแบ่งปันผ้าอนามัยฉุกเฉินเพิ่มเติมในห้องน้ำนักเรียนหญิง จนครบทั้ง 5 ชั้น และจะดูแลเติมผ้าอนามัยสำหรับนักเรียนในทุกอาทิตย์ครับ

“สิ่งเล็กๆ ด้วยความห่วงใย”🥰


Leave a Reply

Your email address will not be published.