โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา ศึกษาดูงานห้องเรียน STEM

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา นำโดย นาง ดวงฤดี บุษกรเรืองรัตน์ รักษาการผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวญาดา นุ่มวัฒนะ นางสาวปรียาภรณ์ พิบูลลักษณ์ นายชาติชาย ลัคธยาน และ นายอนุภัทร ช้อยสามนาค ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน STEM เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูในโรงเรียนที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รอง ผอ. โรงเรียนสาธิต ฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

รับชมภาพเพิ่มเติม 

รับชมภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.