รวมภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์”

บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

“อรุณเกมส์”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566

…………………………………………………………………………………

อรุณเกมส์ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 รับชมภาพบรรยากาศ

อรุณเกมส์ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 รับชมภาพบรรยากาศ

อรุณเกมส์ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 รับชมภาพบรรยากาศ

อรุณเกมส์ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 รับชมภาพบรรยากาศ

ภาพโดย : สภานักเรียนและชมรม DSKRU Media Production

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.