ขอแสดงความยินดี เข้าค่าย 3 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ขอแสดงความยินดี

📣โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวหงษ์สุดา หงษ์ศรีสวัสดิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📣ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 3 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published.