การเรียนรู้นอกชั้นเรียน นาเฮียใช้ – บึงฉวาก สุพรรณบุรี

การเรียนรู้นอกชั้นเรียน นาเฮียใช้ – บึงฉวาก สุพรรณบุรี
                        24 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อ.นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้ และเข้าศึกษาพันธุ์ปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.