สืบสานประเพณี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

สืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้อำนวยการ ฯ

                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดยหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
Leave a Reply

Your email address will not be published.