“Maker Robotics Challenge 2023” การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

“Maker Robotics Challenge 2023”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ “Maker Robotics Challenge 2023” การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในวันที่ 7-9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ดำเนินการโดยกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) โดยมี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการฯ และ อาจารย์เอกชัย ศิริเลิศพรรณา ดูแล ซึ่งมี เด็กชายซังอัน จอง และ เด็กชายณัฐวุฒิ กาฬภักดี นักเรียน ชั้น ม.1 เข้าร่วมแข่งขัน

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.