จัดโครงการอบรมการวัดและการประเมินผลให้กับบุคลากรของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมการวัดและการประเมินผลให้กับบุคลากรของโรงเรียน ณ ห้องสอนช่วยเสริมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
———————————-
                         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสอนช่วยเสริมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการวัดและประเมินผลให้กับคณะครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี นายนนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ อาจารย์ เข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการวัดและประเมินผล
                        สำหรับโครงการอบรมการวัดและการประเมินผลได้รับเกียรติจาก ดร.พาที เกศธนากร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผลมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
                        ในครั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้เก็บผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ทางนักเรียนได้ปลูกในการเรียนชุมชุม WE LOVE GREEN มอบให้กับท่านอธิการบดี และผู้เข้าร่วมอบรม
————————————————————————-
ชมภาพบรรยากาศการอบรม
————————————————————————-
————————————————————————-
————————————————————————-
————————————————————————-
————————————————————————-
————————————————————————-
————————————————————————-
————————————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published.