การเรียนรู้นอกห้องเรียน ม.ต้น ปี 2567

ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม ม.ต้น
               วันที่ 22 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยงานกิจการนักเรียนได้นำนักเรียนและคณะครู ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน กองทัพบก (ภาคกลาง) หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี
————————————————————–
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 


Leave a Reply

Your email address will not be published.