พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู 2567
               วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดพีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมในพิธี
               ในงานนี้ โรงเรียนฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 


Leave a Reply

Your email address will not be published.