ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2566 (ม.4 DAY 1)

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (ม.4 DAY 1)

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ภาพ : สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.