“สาธิตวิชาการ 2565”

พิธีเปิดกิจกรรม “สาธิตวิชาการ 2565”

“Open House DSKRU 2022”
วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

        เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกายจนบุรี ได้จัดงาน สาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้ชื่องานว่า “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022” ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธาน ฯ พร้อมด้วย ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ วีระ ยุคุณธร รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงาน  อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รอง ผอ.ฯ นางสาวศิริวรรณ จันทร์แก่น รอง ผอ.ฯ พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับ 

        โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และแสดงผลงานของคณะอาจารย์ นักเรียน ภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 9 รายการแข่งขัน ดังนี้

  1. การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล
  2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว
  3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
  4. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
  5. การแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา
  6. การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  7. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
  8. การแข่งขันออกแบบตึกระฟ้า
  9. การแข่งขันออกแบบสะพานต้านแผ่นดินไหว

และภายในงานยังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้เยี่ยมชม และเข้าร่วมกิจกรรม เข้าชมนิทรรศการ เล่นเกมตามบูท มีการ Workshop จับฉลากแจกของรางวัล

      ในนามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานมีความตั้งใจที่จะนำเสนอการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นเวทีให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้แสดงความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่าน และในชีวิตประจำวัน ท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณคณะครู และนักเรียนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พบกันใหม่ใน “สาธิตวิชาการ 2566”
ชมภาพบรรยากาศ เพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการเรียนรู้ “สาธิตวิชาการ 2565”
ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาการ “สาธิตวิชาการ 2565”
ภาพบรรยากาศ การสร้างหุ่นยนต์สมองกล “สาธิตวิชาการ 2565”
ภาพบรรยากาศ รับรางวัล “สาธิตวิชาการ 2565”  
รับชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.