ประกาศขอรับทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา

📢ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
❤️ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา
❤️ประเภททุนการเรียนดี
❤️ประเภททุนกิจกรรมเด่น
❤️ประเภททุนนักเรียนจิตอาสา
*นักเรียนสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา
ได้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สนใจติดต่องานแนะแนวฯ
>>> รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร https://drive.google.com/…/1fhlUoVkRYMYhukQMFI5arb1TUVl…


Leave a Reply

Your email address will not be published.