รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศวันรับรายงานตัวนักเรียนใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.