ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (US Dual Diploma)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ International Program (US Dual Diploma)
                     อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU บูรณาการหลักสูตร International Program (US Dual Diploma) กับสถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) และ Educatius ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษา (มีสำนักงานใหญ่ในเมือง Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU ครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยบรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจากคุณ Andreas Beyer (Global Development Director/ Educatius) ท่าน ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ International Program (US Dual Program) a quality, innovative program พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษากว่า 80 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมงานลงนามข้อตกลงในครั้งนี้
………………………………………………………………………….
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม Leave a Reply

Your email address will not be published.