ดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
                    วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต Satit Bilingual School of Rangsit University (SBS) นำโดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต Dr. Apiramon Ourairat (Chief Executive) Mr.Heinrich Fourie (Head of School) และ Ms. Paveena Sitthichoktham (School Director) พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับความอนุเคราะห์ข้อมูล และการต้อนรับที่อบอุ่นครับ

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Leave a Reply

Your email address will not be published.