ฝึกระเบียบแถว โดย ร.29 พัน.1

ฝึกระเบียบแถว โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ค่ายสุรสีห์
                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการสอนลูกเสือและเนตรนารี โดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้ฝึกสอนจาก ร.29 พัน.1 นำโดย ร.ต.วิวรรธน์ ฝ่ายเทศ หน.ฝ่ายกิจการพลเรือน ร.29 พัน.1 และทหาร มาให้ความรู้และฝึกระเบียบแถวให้ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ ร.29 พัน.1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ครับ


รับชมภาพเพิ่มเติม รับชมภาพเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.