ประกาศ การเลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2566

การเลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2566

การเลือกชุมนุมประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เลือกผ่าน Google Forms ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
🎯การเลือกชุมนุมครั้งที่ 1 เวลา 14.45 น. – 15.00 น.
-ประกาศรายชื่อ 15.15 น. ถ้ามีรายชื่อไม่ครบทั้ง 2 ชุมนุม ให้เข้าเลือกในครั้งที่ 2
🎯การเลือกชุมนุมครั้งที่ 2 เวลา 15.30 น. – 15.45 น.
-ประกาศรายชื่อ 16.00 น. ถ้ามีรายชื่อไม่ครบทั้ง 2 ชุมนุม ให้เข้าเลือกในครั้งที่ 3
🎯การเลือกชุมนุมครั้งที่ 3
-ติดต่อ อ.นฤเบศ เลือกชุมนุมที่เหลือ ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2566
หมายเหตุ : 1) นักเรียนต้องเลือก 2 ชุมนุม ต่อ 1 ภาคเรียน และ ชุมนุมทั้ง 2 ชุมนุม ต้องไม่ซ้ำกัน
2) 1 ชุมนุมรับสมัคร ไม่เกิน 30 คน เท่านั้น
3) สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
4) ลิงก์รับสมัคร ส่งในคาบชุมนุม
Leave a Reply

Your email address will not be published.