ทัศนศึกษา ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษา และวัฒนธรรม

ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อ.นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย พร้อมปฏิบัติกิจกรรมการดำนา ไข่ครกนกกระทา ไข่เค็มใบเตย และกิจกรรมการทำขนมไทยบัวลอย 5 สี อีกทั้งการนั่งรถชมแปลงอนุบาลกล้าแผ่นและแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมถึงกิจกรรมการเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.