ขอแสดงความยินดี เข้าค่าย 2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ

     ขอแสดงความยินดี
📣โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวหงษ์สุดา หงษ์ศรีสวัสดิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
📣ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.