ส่งมอบงานสภานักเรียน

ส่งมอบงานสภา 2567
               วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมส่งมอบงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานและให้โอวาทแก่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ณ สนามกีฬาชั้น 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกาญจนบุรี
ภาพ:ชมรม DSKRU Media Production
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
Leave a Reply

Your email address will not be published.