ภาพบรรยากาศกิจกรรมชุมนุม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ภาพ: ฝ่ายโสตสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รับชมภาพเพิ่มเติม 
Leave a Reply

Your email address will not be published.