ภาพบรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปี 2567

ทำพานไหว้ครูปี2567
                   ภาพบรรยากาศการทำพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อใช้สำหรับพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 


Leave a Reply

Your email address will not be published.