การสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

การสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566


วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

>>ประกาศผล ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
>>รายงานตัว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


Leave a Reply

Your email address will not be published.