ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567
                      การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567 การสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
…………………………………………..
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.