ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2567
                   การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2567 การสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
………………………………………………………………………………
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.