ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

…………………………………………………………………………..

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


Leave a Reply

Your email address will not be published.