ขอแสดงความยินดี เยาวชนดีเด่น “ด้านจิตอาสาดีเด่น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ

นายกิตติ์ธเนศ นิธิศิริรชานนท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

🏆เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น “ด้านจิตอาสาดีเด่น” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโดย: เทศบาลเมืองปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published.