ลงนาม MOU กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
———————————-
                   เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายนนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับครูและนักเรียน ณ ห้องนิทรรศการธรรมชาติ อาคารนิทรรศการธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้
ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
———————————————————————————————-
———————————————————————————————-
———————————————————————————————-
———————————————————————————————-
———————————————————————————————-
———————————————————————————————-
———————————————————————————————-
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.