การประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2566

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

                    ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2566 โดยมี นายนนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และสภานักเรียน ได้ต้อนรับและชี้แจงข้อมูลรวมทั้งแนวทางการพัฒนานักเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2566 กับผู้ปกครอง นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผลการเรียนดีเด่น และมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่น่ายกย่อง หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ปกครองได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนของ
นักเรียน ภาพ : สถานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.