ทัศนศึกษา : ณ สัทธา อุทยานไทย และ ตลาดน้ำอัมพวา

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
@ ณ สัทธา อุทยานไทย – ราชบุรี
@ ตลาดน้ำอัมพวา – สมุทรสงคราม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.