วอลเลย์บอล “ลวบุรีเกมส์” กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32


“ลวบุรีเกมส์” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32
วอลเลย์บอล (เหรียญทองแดง)
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ จ.ลพบุรี
ชนิดกีฬา “วอลเลย์บอล” ผลการแข่งขัน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชนะ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.