ปัจฉิมนิเทศ 2565 ช่วงเช้า…

ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2565
ช่วงเช้า…วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์และพี่น้องสาธิต ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เพลงประกอบ : กว่าจะรัก XYZ / COVER กลวัชร วิริยนุกูลทรัพย์ ม.3


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.