นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.