ราตรีเหลืองทอง Golden Night Party 2022 (ช่วง Party)

ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2565
ราตรีเหลืองทอง 2565 (ช่วง Party)
Golden Night Party 2022
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เริ่มต้นด้วยความสนุก…ปิดท้ายด้วยความคำว่า เพื่อน


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.