ประกาศขอรับทุนปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
❤️ประเภททุนการเรียนดี
❤️ประเภททุนความประพฤติดี
*** นักเรียนสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา

ได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สนใจติดต่องานแนะแนวฯ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.