“เพื่อน มิตรภาพ และความทรงจำ”

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ช่วงเช้า)
“เพื่อน มิตรภาพ และความทรงจำ”
——————————————————————–

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 


รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.