กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พี่รหัส – น้องรหัส ปี66

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พี่รหัส – น้องรหัส ปี66

                 📢 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พี่รหัส – น้องรหัส 🥰 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปี4 กับ 5 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 🎉 จัดโดย สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาพ:สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
—————————————————-

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.