กิจกรรมนอกห้องเรียน ” บทบาทสมมุติ “

💃 รายวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน มีการแสดงละครสั้น เรื่อง พระเวสสันดรชาดก ตอน กัณฑ์มัทรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมโดย อาจารย์ กุนทินี โคตรพัฒน์
ภาพ : ฝ่ายโสตสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รับชมภาพเพิ่มเติม 

รับชมภาพเพิ่มเติม 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.