แยก แลก ยิ้ม School Camp

แยก แลก ยิ้ม School Camp รุ่นที่ 2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ที่คัดเลือกให้ ดร.รจนา  นิลมานนท์ และ นางสาววีรยา  ประกอบกิจ เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน ภายใต้โครงการ แยก แลก ยิ้ม School Camp รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม TK Palace & Convention ซึ่งได้รับทั้งความรู้และแนวทางในการพัฒนาการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพจาก : ดร.รจนา  นิลมานนท์ และ นางสาววีรยา  ประกอบกิจ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.