รำเปิดงานการค้าชายแดน

ระบำแววพัชนี 🦚🦚🦚
               ชุมนุมศิลปะการแสดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้รับเชิญไปร่วมแสดงพิธีเปิดงาน มหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
อำนวยการแสดง : อาจารย์ นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล
ฝึกซ้อมการแสดง : อาจารย์ ชญานุช เซี่ยงคิ้ว
                              : อาจารย์ ธนพล สามทองกล่ำ
ขอบคุณภาพถ่าย โดย : นายกิตติ์ธเนศ นิธิศิริรชานนท์Leave a Reply

Your email address will not be published.