ผบ.ร.29 พัน.1 เยี่ยมชมโรงเรียน ประสานความร่วมมือ

เยี่ยมชมโรงเรียน ประสานความร่วมมือ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 พ.ท.ธนกฤต วิทยากาญจน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและหารือร่วมกัน ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต โดยความร่วมมือจาก กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.