ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2566

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


 


ภาพ : สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.