ดูงานมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
______________________________
               วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1
ขอบคุณภาพ : โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ชมภาพเพิ่มเติม


Leave a Reply

Your email address will not be published.