สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566
            ภาพบรรยากาศการร่วมออกบูธของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รับชมภาพเพิ่มเติม   Leave a Reply

Your email address will not be published.