แถลงข่าวเปิดตัวผลงานวิจัย

มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุทัศน์ กำมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ฯ , ดร.วรงค์ นัยวินิจ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.ชนกฤต มิตรสงเคราะห์ อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ , อ.วรากร ราชธา อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับแหล่งทุนวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) แถลงข่าวเปิดตัวผลงานวิจัย “ระบบฐานข้อมูลแผนที่วัฒนธรรมของประเทศไทย : จาก Cultural Mapping ซึ่งจะพัฒนาไปสู่ระบบสารสนเทศ Cultural Atlas of Thailand ในอนาคตอันใกล้ และเชื่อมโยงไปสู่ Cultural Metaverse Thailand ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยโครงการวิจัย และจะเป็นระบบฐานข้อมูลด้านทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย

งานแถลงข่าวการจัดงาน “ มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่ การพัฒนาพื้นที่ ” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จากคณะนักวิจัย มรภ.กาญจนบุรีLeave a Reply

Your email address will not be published.