เลือกตั้งสภานักเรียน 2567

การเลือกตั้งสภานักเรียน 2567
                เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยงานกิจการนักเรียน และสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และจัดให้มีการออกเสียงเลือกตั้งด้วยเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ (ELECT) โดยพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสภานักเรียนคือ พรรค Cherish ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 71.72 ของนักเรียนที่ใช้สิทธิทั้งหมด
ขอขอบคุณ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ บุคลากรและสนับสนุนเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ภาพโดย : สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
———————————————————–

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.