การทดสอบ TOEFL ITP

ศูนย์สอบ TOEFL
              วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1/2567 โดยทำการทดสอบทั้ง 2 ระดับคือ level 1 และ Level 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.ต้น ชั้น ม.ปลาย และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
———————————————-
ขอบคุณภาพจากบริษัท Edlink Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published.