กิจกรรมการเรียนรู้ “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022”


กิจกรรมการเรียนรู้ “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สำหรับน้อๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น สนุกกับวิทยาศาสตร์ คณิตคิดสนุก STEM โฮโลแกรม VR บ้านผีสิง ROV ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การแสดงดนตรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.